สถานะ : Online
 PJ NAME : INGz
 จำนวนผู้ฟัง : 7 คน
 Bit Rate : 96 kbps
 ชื่อเพลง : BBoom BBoom