สถานะ : Online
 PJ NAME : ThaiNiceMusic
 จำนวนผู้ฟัง : 1 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : Big Ass - äÁèà´Õ§ÊÒ -