สถานะ : Online
 PJ NAME : ThaiNiceMusic
 จำนวนผู้ฟัง : 3 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : SIN - แค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว (เพลงประกอบละคร วัยแสบสาแหรกขาด)