สถานะ : Online
 PJ NAME : Bally
 จำนวนผู้ฟัง : 8 คน
 Bit Rate : 64 kbps
 ชื่อเพลง : MICROPHONE (äÁâ¤Ã⿹) - CD GUNTEE & DAWUT [Audio]